Jak jste byli spokojeni s prodejem nemovitosti?

1. Co bylo tím hlavním důvodem, proč jste prodej vaší nemovitosti svěřil/a právě mě/nám?

2. Odkud jste se o mě/naší realitní kanceláři dozvěděli?

Vyberte jednu z uvedených možností.

3. Jak jste byl/a celkově spokojen/a s:

Ohodnotte jako ve škole.

  1 2 3 4 5
mojí / naší komunikaci v průběhu celého prodeje
kompetentností a přístupem makléře
ochotou makléře poradit a "vyjít vstříc"
právním servisem a poradenstvím
rychlostí prodeje vaší nemovitosti

4. Jaká slova, podle vás, nejlépe vystihují spolupráci se mnou/naší realitní kanceláří?

Označte jednu nebo více vhodných odpovědí.

5. Je něco, co bychom měli zlepšit nebo změnit? Pokud ano, na co bychom se měli zaměřit v první řadě?

6. Na základě vaší aktuální zkušenosti, jak pravděpodobné je, že byste doporučil/a spolupráci s námi svým známým nebo kamarádům?

Vyberte jednu z uvedených možností. 0 = nikdy bych nedoporučil. 10 = rád doporučím při každé příležitosti.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Z jakých oblastí byste rád/a v budoucnu dostávala od nás informace?

Označte jednu nebo více vhodných odpovědí.