Hodnocení webových stránek

1. Jak se celkově našim webových stránkám daří vyhovět Vašim potřebám?

  Extrémně dobře Velmi dobře Dobře Ne moc dobře Vůbec
Vaše hodnocení

2. Jak snadné bylo na našich webových stránkách najít to, co jste hledali?

  Extrémně snadné Velmi snadné Snadné Ne moc snadné Nebylo to sadné vůbec
Vaše hodnocení

3. Trvalo to více nebo méně času, než jste očekával/a, nají na našich webových stránkách to, co jste hledal/a?

  Mnohem méně času Méně času Asi tak dlouho, jak jsem očekával/a Více času Mnohem více času
Vaše hodnocení

4. Jak jsou naše webové stránky atraktivní po vizuální stránce?

  Velmi atraktivní Atraktivní Ani antraktivní, ani neatraktivní Neatraktivní Hodně neatraktivní
Vaše hodnocení

5. Jak snadné bylo porozumět informacím na našich webových stránkách?

  Extrémně snadné Velmi snadné Snadné Ne moc snadné Nebylo to sadné vůbec
Vaše hodnocení

6. Jak důvěřujete informacím na našich webových stránkách?

  Úplně Hodně Méně Jen částečně Vůbec
Vaše hodnocení

7. Jak pravděpodobé je, že byste naše webové stránky doporučil/a svým kamarádům nebo kolegům?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vaše hodnocení

8. Máte jakékoliv další připomínky, návrhy nebo otázky? Napište je!