Hodnocení realizace projektu

1. Projekt, na kterém spolupracujete s naší společností, stále probíhá nebo byl již dokončen?

2. Jak dobře člověk, přidělený z naší strany, zvládá/zvládl tento projekt?

  Výborně Velmi dobře Dobře Méně dobře Špatně
Vaše hodnocení

3. Jak přesně se naše společnost drží/držela časového harmonogramu projektu?

  Perfektně Velmi přesně Téměř přesně Méně přesně Nedžela se ho vůbec
Vaše hodnocení

4. Na zákaldě této zušenosti, jak pravděpodobné je, že byste naši firmu doporučil/a svým kamarádům nebo kolegům?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vaše hodnocení