Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Jak jste celkově spokojen/a se zaměstnáním v naší společnosti?

Vyberte odpověď na škále od 0 do 10, kde 0 znamená zcela nepravděpodobné až po 10, což znamená zcela pravděpodobné.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vaše hodnocení

Jak pravděpodobné je, že byste doporučil zaměstnání v naší společnosti svým kamarádům nebo známým?

Vyberte odpověď na škále od 0 do 10, kde 0 znamená zcela nepravděpodobné až po 10, což znamená zcela pravděpodobné.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vaše hodnocení

Kdybyste znovu stál/a před rozhodnutím o výběru zaměstnání, vybral/a byste si opět naši společnost?

  Zcela učitě ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Zcela určitě ne
Vaše hodnocení

Odvádí podle Vás naše společnost, jako celek, kvalitní práci?

  Zcela učitě ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Zcela určitě ne
Vaše hodnocení

Víte jakou práci a v jaké kvalitě od Vás ostatní očekávají?

  Zcela učitě ano Ano Spíše ano Spíše ne Ne Zcela určitě ne
Vaše hodnocení

Vykonáváte v naší společnosti činnost, kterou umíte nejlépe nebo se zabýváte převážnou část pracovní doby jinou činností?