Průzkum spokojenosti zákazníků

1. Jak jste celkově spokojeni nebo nespokojeni s naší společností?

  Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Ani spokojen/a ani nespokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a
Vaše hodnocení

2. Které z následujících slov by nejlépe charakterizovalo naše produkty?

Můžete označit současně i více odpovědí.

3. Jak se daří našim produktům naplnit vaše potřeby a očekávání?

  Perfektně Velmi dobře Celkem dobře Ne moc dobře Vůbec
Vaše hodnocení

4. Jak byste ohodnotili kvalitu našich produktů?

  Velmi vysoká Vysoká Ani vysoká, ani nízká Nízká Velmi nízká
Vaše hodnocení

5. Jak byste ohodnotili poměr kvalita / cena našich produktů?

  Vynikající Nadprůměrný Průměrný Podprůměrný Slabý
Vaše hodnocení

6. Jak byste ohodnotili naši schopnost zodpovědět vaše otázky nebo rozptýlit pochybnosti ohledně našich produktů?

  Vynikající Velmi dobrá Dobrá Špatná Velmi špatná
Vaše hodnocení

7. Jak dlouho jste zákazníkem naší společnosti?

8. Do jaké míry je pravděpodobné, že u nás nakoupíte opakovaně?

9. Jak pravděpodobné je, že byste doporučili naši společnost kamarádům nebo známým?

Hodnocení 0 = zcela nepravděpodobné. Hodnocení 10 = vysoce pravděpodobné

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vyše hodnocení

10. Máte jakékoliv další komentáře nebo otázky? Napište nám je!